Vattenkastningsbesvär

Ungefär varannan man drabbas av vattenkastningsbesvär någon gång i livet. I de flesta fall är detta ofarligt men kan vara nog så besvärande.

Allvarliga orsaker måste uteslutas. Har man så långt det är möjligt uteslutit allvarliga orsaker är det graden av symtom som avgör vilken behandling som är lämpligast. Vid milda besvär är det inte alltid nödvändigt med behandling.

Vi på Urologcentrum Odenplan utreder dina vattenkastningsbesvär genom att lyssna till din historia, granska frågeformulär och genomföra undersökningar. Vanliga undersökningar vid vattenkastningsbesvär är följande;

PSA

Blodprovet PSA (prostataspecifikt antigen) ingår i utredning av vattenkastningsbesvär för att bedöma om specifik utredning av prostatacancer är nödvändig.

Prostatapalpation

Prostatakörteln undersöks genom att man känner på den med fingret via ändtarmen. Man får då en uppfattning om körtelns storlek samt konsistens.

Flödesmätning

Genom att kasta vatten via en tratt till en flödesmätare mäter vi med vilken hastighet du tömmer urinblåsan. Det ger oss upplysningar om du har svårt att tömma urinblåsan eller inte.

Residualurin

Med en enkel ultraljudsundersökning via bukväggen ser vi om du tömt din urinblåsa tillfredsställande. En viss del kvarvarande urin kan accepteras i vissa situationer men huvudregeln är att urinblåsan ska vara tom efter vattenkastning.

Miktionslista

Genom att fylla i vårt formulär (pdf, öppnas i nytt fönster), med uppgifter om frekvens och volym varje gång du kastar vatten under två, på varandra följande dygn, får vi en uppfattning om hur just din situation ser ut och kan särskilja mellan olika typer av vattenkastningsbesvär.

Symtomskattning

Vattenkastningsbesvär är subjektiva och upplevs ofta högst personligt. Vi på Urologcentrum Odenplan använder ett internationellt frågeformulär (pdf, öppnas i nytt fönster) som fångar just din upplevelse av dina besvär. Det hjälper oss att värdera graden av dina symtom och hitta rätt behandlingsnivå.

Urinsticka

Med en enkel analys av din urin ser vi om du har tecken på urinvägsinfektion.

Cystoskopi

I vissa situationer är det nödvändigt att undersöka din urinblåsa genom att göra en cystoskopi. https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Cystoskopi

TRUL

Transrektalt ultraljud används för att undersöka prostatakörteln via ändtarmen. Här kan vi bedöma storleken på prostata samt undersöka form och struktur. Det är en viktig undersökning i samband med utredning av vattenkastningsbesvär.